Η ομάδα μας - Η Raben INTERTRANS -Raben Intertrans

Η ομάδα μας

Η ομάδα της Raben INTERTRANS αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών κατά πλειοψηφία νέους, συνδυάζοντας έτσι την πείρα με τη δυναμικότητα.

Οι άνθρωποι εργάζονται σε κλίμα πλήρους ομαδικότητας, καθώς η φύση της δουλειάς απαιτεί συντονισμό διαφόρων εργασιών ανά την Ευρώπη και αυστηρή τήρηση ποιοτικών κριτηρίων και κρίσιμων χρονοδιαγραμμάτων.

Εκπαιδευόμαστε και καταρτιζόμαστε  συνεχώς, με εξειδικευμένα σεμινάρια του κλάδου, ώστε να αποκτούμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη.