ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Raben Intertrans

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όροι χρήσης

  Όλες οι πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς .Η  Raben INTERTRANS Α.Ε....

περισσότερα


Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

I.  ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων. α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις...

περισσότερα


Γενικοί όροι αποθήκευσης

Aρθρο 1:  Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες. α) H αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες...

περισσότερα


Όροι σύμβασης CMR


Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η εταιρία μας Raben INTERTRANS Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική για σας, πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους μας, και θέλει...

περισσότερα