Παρακολούθηση εμπορευμάτων υψηλής αξίας - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -Raben Intertrans

Παρακολούθηση εμπορευμάτων υψηλής αξίας

Δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού εμπορευμάτων υψηλής αξίας σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου, με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, από τη στιγμή της φόρτωσης έως και την παράδοση.

Δημιουργία συναγερμών, προσαρμοσμένων ενημερώσεων διέλευσης – άφιξης σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία, πληροφορίες στίγματος θέσης, ταχύτητας και άλλων πληροφοριών με δυνατότητα αποστολής τους με sms και email.