Επαναπιστοποίηση της εταιρείας μας με ISO 9001 - ΝΕΑ -Raben Intertrans

Επαναπιστοποίηση της εταιρείας μας με ISO 9001

31/08/2022

Η εταιρείας μας, Raben INTERTRANS Α.Ε., βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, πως ολοκλήρωσε επιτυχώς την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Συγκεκριμένα, στις 24/8/2022 επισκέφτηκαν τα γραφεία μας επιθεωρητές της εταιρείας TÜV HELLAS (TÜV NORD) και διεξήγαγαν έλεγχο από τον οποίο προέκυψε η ανανέωση της πιστοποίησης μας, η οποία αφορά στο πεδίο εφαρμογής Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εμπορευμάτων στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό.

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας, διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και επιδιώκουμε τον τακτικό έλεγχο της αξιοπιστίας και της ορθής λειτουργίας τους.