Επιτυχής η πιστοποίηση του συστήματος μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 - ΝΕΑ -Raben Intertrans

Επιτυχής η πιστοποίηση του συστήματος μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

01/09/2020

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας σε συνέχεια της επιθεώρησης από τον φορέα TUV HELLAS ( TUV NORD ) ανανέωσε επιτυχώς  την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης είναι Η Παροχή Οδικών Μεταφορικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το νέο πιστοποιητικό έχει ισχύ έως 06/08/2023.Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης  όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού, στους Στόχους Ποιότητας και την Πολιτική Ποιότητας.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε την διατήρηση του και συνεχίζουμε να  λειτουργούμε σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.