Έτοιμοι για το Brexit σε κάθε περίπτωση - ΝΕΑ -Raben Intertrans

Έτοιμοι για το Brexit σε κάθε περίπτωση

05/11/2020

Το Brexit μπορεί να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που η ελληνική αγορά συναλλάσσεται με τη βρετανική. Η Ιntertrans είναι δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία και είναι έτοιμη για κάθε εξέλιξη.

Μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είμαστε στη διάθεση των πελατών μας για τον προγραμματισμό των φορτώσεων τους έως τέλος του 2020, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον ανταποκριτή μας, RHENUS UK, για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Brexit και για τις οποίες θα σας ενημερώνει ο συνεργάτης – πωλητής σας.