ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Raben Intertrans

Υπηρεσίες

Με αξιόπιστο στόλο οχημάτων και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Raben INTERTRANS πραγματοποιεί περισυλλογές και παραδόσεις groupage και πλήρων φορτίων από και προς χώρες της Ευρώπης και σταθερά προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις από και  προς την Ελλάδα ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας  με αξιοπιστία και ταχύτητα.

 

Οδικές μεταφορές τμηματικών (groupage) και πλήρων (complete) φορτίων

  • Καθημερινές αναχωρήσεις από: Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία & Βουλγαρία
  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από: Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Πολωνία & Δανία
  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις προς: Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία , Γαλλία, Πολωνία, Τσεχία, Κύπρο, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία & Δανία

 

Ειδικές μεταφορές – υπερμεγέθη & υπέρβαρα φορτία

Μεταφορές υπερμεγεθών και υπέρβαρων φορτίων, υπό την επίβλεψη και τον σχεδιασμό του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού μας . Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, με βάση την ιδιαίτερη φύση κάθε έργου.

 

Υπηρεσίες cross-docking , εναπόθεσης & αποθήκευσης 

Προσωρινή εναπόθεση ή μακροχρόνια αποθήκευση με διαχείριση αποθέματος. Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων , με σκοπό τη διανομή τους εντός Ελλάδος ή μεταφοράς τους προς το εξωτερικό.